Prohlášení o správě osobních údajů

Tento text je prohlášení o správě osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 určené pro uživatele těchto webových stránek a zákazníky eshopu jako subjekty osobních údajů.

Správcem osobních údajů je společnost Levné Office s.r.o., Dobrovského 824/50 Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 08764328, e-mail info@levne-office.cz, tel. +420 222 201 143 (dále jen „Společnost“).

Společnost zpracovává osobní údaje o Vaší osobě, a to Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefon a fakturační adresu.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu Společnosti, a to za účelem zasílání informačních sdělení Společnosti v obchodním styku, poskytování služeb, poskytování zákaznické podpory, zákaznické komunikace, účetní evidence a pro zákonem požadované účely.

Společnost zpracovává poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Společnost je oprávněna zpřístupnit poskytnuté osobní údaje třetí osobě, a to včetně předání osobních údajů do třetích zemí. Kategorií příjemců, jimž mohou být osobní údaje předány, jsou zpracovatelé, které Společnost využívá jako dodavatele pro technickou realizaci výše uvedených účelů.

Poskytnuté osobní údaje bude Společnost zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do pominutí příslušného účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Společnost Vás tímto informuje, že na základě zpracování osobních údajů máte následující práva:

  • právo na přístup k osobnímu údaji, který o Vás Společnost zpracovává,

  • právo na opravu osobního údaje,

  • právo na výmaz osobního údaje,

  • právo na omezení zpracování osobního údaje,

  • právo vznést námitku proti zpracování osobního údaje,

  • právo na přenositelnost osobního údaje.

Pro využití kteréhokoli z výše uvedených práv kontaktujte Společnost jako správce osobních údajů na info@levne-office.cz.

POTŘEBUJETE

PORADIT?

V případě dotazů nebo technických potíží nás neváhejte kontaktovat!

222 201 143

10-17 Po-Pá

HERO CONSULTING LTD. - odštěpný závod
Vinohradská 2828/151,

130 00 Praha 3
IČ: 07007191

PROVOZOVATEL

WEBU

PRODEJCE LICENCÍ

Levné Office s.r.o.
Dobrovského 824/50, Královo Pole, 612 00 Brno

IČ: 08764328

Provozovatel má výhradní právo na design a textový obsah těchto stránek

© 2018 by HERO ENGINEERING